L’Ajuntament de Valls està ultimant el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals, un document que tindrà com a principal objectiu reduir la producció d’escombraries que, des de l’any 2013, ha anat augmentant de manera constant. El 2017 la ciutat va generar un total d’12.100 tones de residus, el que representa que cada vallenc va generar més d’1,3 quilos de brossa diaris, un 4,9% més que l’any 2016.

PUBLICITAT

Des de la regidoria de Via Pública i Serveis s’incideix en la necessitat de dur a terme la recollida selectiva ja que tots aquells residus dipositats al contenidor de resta paguen l’anomenat cànon de residus, un impost ecològic que s’aplica als municipis per tal que incentivin el reciclatge i la minimització de la producció de deixalles. El consistori ha hagut de pagar un total de 116.000 euros en aplicació dels citats cànons, un sobrecost que es podria evitar o reduir si augmentés la fracció de les escombraries que es reciclen. Les ordenances municipals estableixen des de fa diversos anys que el contenidor de resta només està dirigit a aquelles escombraries que no siguin reciclables.

PUBLICITAT