La Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona aprova definitivament el nou Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls, el POUM, impulsat per l’Ajuntament. Un pla que posa els fonaments per guiar les necessitats de transformació, creixement i reforma del terme municipal, que actualment té 24.256 habitants i quatre nuclis urbans principals, com són Valls, Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets. D’aquesta manera, fixa els paràmetres per mantenir els teixits urbans existents amb qualitat, fomentant-ne la rehabilitació del teixit urbà existent i pel desenvolupament sostenible.

PUBLICITAT

El POUM preveu transformar sòl per construir fins a 6.718 habitatges nous, el que incrementaria la seva població en 18.810 habitants, i 62,11 hectàrees de sòl urbanitzable industrial. El nou pla inclou també les directrius necessàries per encaixar les infraestructures de mobilitat urbana i territorial; integrar els elements de patrimoni i paisatge; desenvolupar l’estructura urbana tenint en compte la xarxa de torrents; assolir un nivell d’equipament comunitari que doti la regió, i dimensionar racionalment la nova ciutat.

PUBLICITAT