L’Ajuntament de Valls, en el marc de les mesures adoptades a causa de les diverses afectacions generades pel Covid-19,ha ajornat el pagament dels impostos i taxes que iniciaven el període de recaptació aquest mes de març. En concret, s’ajorna el pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica i les taxes per guals i per cementiri.

PUBLICITAT

També es reduiran a terrasses o mercats pel temps de tancament i es retornarà la part proporcional de quotes i preus públics de serveis tancats com el Patronat d’Esports i el Centre Cívic, entre d’altres.

A aquestes primeres mesures. El consistori preveu implementar-ne d’altres. S’estan estudiant accions de caràcter fiscal, cohesió social i incentivació econòmica per tal de reduir les afectacions que l’actual situació de crisi està provocant entre la població, comerços, empreses i activitats. Aquestes mesures, en l’àmbit de competència municipal, volen complementar les que es puguin adoptar per altres administracions.

Informar a la vegada del tancament de les oficines d’atenció ciutadana de BASE. Per qualsevol dubte, els ciutadans es poden adreçar al correu electrònic u.atenciousuaris@base.cat o al telèfon d’atenció a l’usuari 977 253 400.

PUBLICITAT