El govern espanyol anunciava dissabte una nova fase de la lluita contra el coronavirus: el confinament total amb permís retribuït. El Consell de Ministres extraordinari n’ha acordat els detalls que ja s’han  publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

PUBLICITAT

En un període de dues setmanes només podran sortir de casa els “treballadors dels serveis essencials”. I qui són? Bàsicament, es consideren serveis essencials tots els que, d’alguna manera, estan implicats en l’atenció sanitària i persones vulnerables i en l’alimentació i la higiene, com ja es va definir en el reial decret del 14 de març d’estat d’alarma. També es garanteix el transport i la seguretat.

La mesura entra en vigor aquest dilluns i s’allargarà fins el proper 9 d’abril.

Tot seguit us facilitem la llista definitiva d’activitats essencials que no s’aturen, segons el BOE

Botigues d’alimentació. Activitats que participen en la cadena de producció de béns i serveis de primera necessitat com aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris i qualsevol producte per la protecció de la salut, permetent-ne la distribució des de l’origen fins al destí final.

Hostaleria i restauració amb serveis de lliurament a domicili.

Serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol altre material sanitari.

Activitat imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera. Subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.

Serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuen prestant sota l’estat d’alarma.

Les activitats que presten serveis a institucions penitenciàries, de Protecció Civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines i de trànsit i seguretat viària. Empreses de seguretat privada que prestin servei a transports, resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i serveis de seguretat per a serveis essencials i el proveïment a la població.

Manteniment del material i equips de les forces armades.

Centres i establiments sanitaris, inclosos els de recerca sobre el coronavirus.

Els veterinaris o establiments d’atenció sanitària a animals.

Venda de premsa, mitjans de comunicació o agències de notícies.

Empreses de serveis financers, inclosos els bancs, d’assegurances i d’inversió.

Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament.

Serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència masclista.

Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin les actuacions processals no suspeses.

Serveis en despatxos i assessories legals, gestories, administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

Serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

Serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos. Recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i el seu transport.

Centres d’acolliment a refugiats i centres d’estada temporal d’immigrants (CIES).

Activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

Provisió indispensable de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

Correus.

Sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge i trànsit duaner.

Distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

El Govern manté la suspensió de l’obertura de bars, establiments de restauració, discoteques, instal·lacions culturals, de lleure, recintes esportius, parcs d’atraccions, auditoris i es prohibeixen les revetlles, desfilades, festes populars i manifestacions folklòriques en recintes oberts i vies públiques.

PUBLICITAT