Compartir

La sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig de l’Ajuntament de Valls que s’ha celebrat aquest dilluns de forma telemàtica ha aprovat diferents modificacions per adaptar-se a la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus. Tots els acords s’han aprovat amb el vot favorable de tots els grups polítics que tenen representació al consistori.

En primer lloc, s’ha procedit a la modificació de l’ordenança fiscal número 15 que regula la taxa d’ocupació de subsòl, sòl i vol de via pública.

Seguidament, s’ha procedit a modificar l’ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques municipals.

També s’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit 6/2020 que permetrà aconseguir una partida per a la compra de tauletes digitals pels nens i nenes de Valls de cara el curs escolar 2020-2021.

Finalment, s’han aprovat de manera definitiva les bases de subvencions de suport al teixit comercial i als serveis de proximitat de Valls amb motiu de la situació generada per la Covid-19.