La sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig de l’Ajuntament de Valls que s’ha celebrat aquest dilluns de forma telemàtica ha aprovat diferents modificacions per adaptar-se a la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus. Tots els acords s’han aprovat amb el vot favorable de tots els grups polítics que tenen representació al consistori.

PUBLICITAT

En primer lloc, s’ha procedit a la modificació de l’ordenança fiscal número 15 que regula la taxa d’ocupació de subsòl, sòl i vol de via pública.

Seguidament, s’ha procedit a modificar l’ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques municipals.

També s’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit 6/2020 que permetrà aconseguir una partida per a la compra de tauletes digitals pels nens i nenes de Valls de cara el curs escolar 2020-2021.

Finalment, s’han aprovat de manera definitiva les bases de subvencions de suport al teixit comercial i als serveis de proximitat de Valls amb motiu de la situació generada per la Covid-19.

PUBLICITAT