La Junta de Govern ha aprovat les memòries tècniques i ha procedit a la licitació del projecte de creació de quatre parcs públics de salut a diferents punts del municipi. El projecte, amb una inversió de 45.000 euros, és un dels escollits per la ciutadania a través dels processos de Pressupostos Participatius. En concret, es preveu la creació de parcs de salut als barris del Fornàs, les Comarques, els Pisos de Clols i la Xamora.
L’objectiu d’aquesta xarxa de parcs de salut respon a la necessitat de promoure l’activitat i l’exercici físic a l’aire lliure i reduir el sedentarisme entre la població, en especial adults i gent gran. En aquest sentit, els aparells amb que comptaran els quatre parcs de salut han estat consensuats per experts en els camps de la salut i de l’esport, seguint les directrius per aquest tipus d’instal·lacions de Dipsalut i la secretaria general de l’Esport i el departament de Salut de la Generalitat.
Els quatre parcs estaran dotats amb 8 aparells cadascun per desenvolupar, entre d’altres, les capacitats físiques de força i resistència, flexibilitat, equilibri i agilitat, així com la coordinació oculo-manual.

PUBLICITAT
PUBLICITAT