http://www.elpunt.cat

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat trametre l’expedient d’expropiació de l’històric edifici de Ca Padró, immoble situat al carrer de la Cort número 22, al Jurat d’Expropiació de Catalunya per tal que en fixi el preu just d’expropiació. El consistori va establir el passat mes de març un apreuament de 76.000 euros per a l’immoble i ho va notificar a la propietat per tal que manifestessin si l’acceptaven o el rebutjaven. Superat el termini, la propietat no s’ha manifestat per la qual cosa ara que el consistori ha tramés l’expedient al Jurat d’Expropiació per tal que en fixi executivament el preu just.

http://www.elpunt.cat
PUBLICITAT
PUBLICITAT