Us oferim l’enregistrament íntegre de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls del mes de setembre.

PUBLICITAT
PUBLICITAT