La Junta de Govern ha aprovat contractar a l’enginyeria Mathilde Leurs els treballs de redacció del projecte constructiu corresponent a les obres d’arranjament dels camins del Riu, d’Alió, Masmolets, Vilafranca i la passera dels Fontanals. El cost dels treballs de redacció del projecte són de 3.509 euros IVA inclòs.

PUBLICITAT
PUBLICITAT