L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Valls ha renovat la certificació ISO 9001-2015 per sisè any consecutiu, certificant d’aquesta manera la continuïtat pel compromís de tots els seus treballadors que la integren i l’aposta de l’Ajuntament per a donar un servei eficient i de qualitat a tota la ciutadania que la utilitzen, tot i les dificultats afegides enguany per la Covid-19 i els canvis implementats forçosament en les formes de treballar i de donar el servei adequat com ha estat la regulació de l’atenció presencial mitjançant la cita prèvia.

PUBLICITAT

Entre altres dades, els auditors han valorat positivament les enquestes de satisfacció dels usuaris realitzades durant el mes de juny d’aquest 2020, que confirmen que es mantenen i milloren els estàndards de qualitat establerts. Així, un 98% de les persones que van respondre l’enquesta considera el servei com a «útil» o «molt útil» i en destaquen com a punts forts el tracte rebut a l’OAC que ha estat correcte o molt correcte pel 99% dels enquestats. A més nou de cada 10 diuen que les explicacions que s’ofereix des del personal d’atenció és sempre entenedor. Per altra banda, el 95% dels enquestats diuen que el temps d’espera per ser atès és l’òptim i, en el mateix percentatge, el temps de resolució de la seva consulta o tràmit ha estat ràpida o molt ràpida.

L’enquesta es va efectuar el mes de juny entre 200 usuaris, un mes amb posterioritat a la reobertura presencial del servei després dels mesos de tancament per la Covid-19. L’OAC va reobrir el servei presencial implantant una nova eina telemàtica de cita prèvia (citaprevia.valls.cat) com a mesura de prevenció i seguretat per la Covid-19, per evitar aglomeracions i assegurar una atenció presencial correcta i àgil. En aquest sentit, la nova eina on line per sol·licitar cita prèvia a l’OAC rep una bona nota pels usuaris, ja que un percentatge alt, el 83%, consideren que és útil o molt útil. A més, el 99% dels enquestats assenyalen que les mesures implantades a l’OAC de prevenció i seguretat per la Covid són correctes o molt correctes.

Per tal de continuar mantenint aquest bon nivell de satisfacció entre la ciutadania, l’OAC es planteja nous reptes de cara al 2021 com són l’ampliació dels tràmits telemàtics de la SEU que impliquen un pagament en autoliquidació, la firma biomètrica presencial i la reforma de l’oficina per a millorar-ne la comoditat tant per a la ciutadania com pels seus treballadors i d’aquesta manera aconseguir un millor punt òptim en la qualitat del servei que es vol donar.

PUBLICITAT