La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Valls d’aquest dijous 8 d’octubre ha adoptat una sèrie d’acords en relació a una sèrie de projectes.

PUBLICITAT

S’ha donat llum verda a la contractació dels treballs de pintura de les façanes principal i posterior de l’edifici del Cementiri Municipal. En concret amb una despesa de 6.874€.

S’ha aprovat la memòria tècnica valorada de diverses obres de millora a la deixalleria municipal, amb una inversió de 40.900€.

També s’ha ratificat la despesa de 8.772€ per l’encàrrec a l’empresa Intec Valls Enginyeria dels treballs de redacció del projecte de millora de la pista poliesportiva coberta del complex del Vilar.

Finalment, s’ha acordat la contractació de l’empresa Construccions Ramon Barrabeig, per un import de 45.771€ per les obres de col·locació al Pati de la font «la Dona que es Pentina».

PUBLICITAT