Us oferim l’enregistrament íntegre de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls del mes d’octubre.

PUBLICITAT
PUBLICITAT