La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls d’aquest dijous també ha servit per aprovar realitzar un estudi i seguiment arqueològic de les obres que s’han d’efectuar per detectar l’origen de les humitats a la plaça de l’Oli, per un import de 4.900 euros.

PUBLICITAT

En segon lloc, s’ha acordat posar en marxa les memòries tècniques i la contractació de les obres de millora dels carrers Hort del Rector i Baix Ebre i del carrer Núria, amb un pressupost de 39.500 euros.

S’han ratificat les memòries tècniques de millora dels camins de Prenafeta, Sant Llorenç, Nou i el del sector XX polígon 11 amb una inversió de 31.800 euros

Finalment, s’han aprovat les obres de reparació d’un tram de 6 metres del col·lector d’aigües pluvials del carrer Francesc Roca Sans per un import de 3.600 euros.

PUBLICITAT