L’Ajuntament de Valls ha anunciat la mesura d’incrementar els ajuts socials i de suport a la infància per aquest 2021.

PUBLICITAT

La mesura inclou l’augment dels ajuts per a subministraments, pagament de lloguer i suport a l’escolarització per a activitats escolars o extraescolars.

Els augments poden oscil·lar entre el 33% i el 10% en funció de la línia de subvenció, la renda familiar o el nombre de membres de la unitat familiar.

Els sol·licitants poden acollir-se a les diferents modalitats d’ajuts presentant la sol·licitud fins al 10 de desembre i es pot realitzar a través la Seu Electrònica o bé a l’OAC.

PUBLICITAT