Aquesta setmana han començat les obres de reparació estructural de les voltes i cobertes de l’antiga església de Sant Francesc, amb els treballs previs de delimitació de l’àmbit, així com la neteja interior de la nau.

PUBLICITAT

Les obres, amb un pressupost de 361.000 euros, contemplen la reparació de les diverses patologies que afecten l’estructura de les voltes i la coberta d’aquest històric edifici, així com els danys a la teulada, fissures en murs o humitat per filtracions d’aigua, entre d’altres. En concret, s’enderrocarà la coberta i tota la seva estructura i també es lligarà el coronament de les parets del cimbori i de la nau central amb corretges de formigó.

La nova estructura de la coberta es realitzarà amb encavallades de fusta i per a la nova teulada s’utilitzarà teula ceràmica, aprofitant les teules existents que es trobin encara en bon estat i substituint les que no per peces de característiques similars. A més, amb les obres es contempla la canalització d’aigües pluvials amb canals i nous baixants, el tancament de les obertures amb maons en format de gelosia que permetrà la ventilació però impedirà l’entrada d’aus a l’interior. També es preveu el sanejament i reparació, tan a l’interior com a l’exterior, del basament o socolada de la façana principal i la neteja interior del temple.
Aquest edifici, de titularitat municipal i catalogat com a bé Cultural d’Interès Local, formava part del monestir dedicat a Sant Francesc de Paula. Construït a finals del segle XVI i amb una superfície de més de 700 m2, el temple era la tercera església de la ciutat en dimensions.

PUBLICITAT