Més de 1.300 famílies han sol·licitat els incentius ambientals amb descomptes del 20 al 50% de la taxa de residus.

PUBLICITAT

Un 5,1% més de persones han demanat els descomptes fiscals per realitzar adequadament la recollida selectiva.

S’ha triplicat el nombre de sol·licituds en línia després de potenciar els canals telemàtics de la Seu Electrònica i la nova App mòbil.

L’any passat a Valls es va recollir de forma selectiva el 45,7% dels residus, el que representa un màxim històric i un increment de l’11,6 %

PUBLICITAT