Us oferim l’enregistrament íntegre de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls del 29 de març de 2021.

PUBLICITAT
PUBLICITAT