La Junta de Govern Local d’aquest dijous 13 de maig ha acordat adjudicar el contracte del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) a la Fundació Vilaniu per a l’Atenció a la Dependència per un període de tres anys i un import anual de 244.875 euros IVA inclòs.

PUBLICITAT

També s’ha aprovat la contractació de l’empresa Aquambiente Serveis per un import de 3.800 euros IVA inclòs per als treballs de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Masmolets. Les obres inclouen també la neteja dels col·lectors així com treballs de reparació del camí d’accés a l’EDAR.

Finalment, ha quedat ratificat de manera definitiva el projecte d’enderroc de l’edifici de l’antiga aula de natura, una construcció en desús situada al parc de Mas Miquel. El projecte, amb un pressupost de 46.400 euros, contempla l’enderroc complet d’aquest edifici després de comprovar que presenta diferents danys estructurals que fan del tot inviable la seva rehabilitació.

PUBLICITAT