En aquesta època estacional és quan augmenten les plagues i malalties de la flora ornamental. És per això que s’incrementen els tractaments per part dels serveis de jardineria per combatre les plagues de diferents tipus d’arbres de la ciutat com els plataners (Platanus hispanica), oms (Ulmus minor), alzines (Quercus ilex) i llorers (Laurus nobilis). Aquests tractaments es realitzen amb productes fitosanitaris autoritzats en parcs i jardins, segons la normativa existent marcada  pel Ministeri d’Agricultura Alimentació i Medi Ambient.

PUBLICITAT

Els productes utilitzats són preventius que cal aplicar prèviament en els primers indicis dels fongs i caparretes.

Aquesta campanya es realitza amb 2-3 tractaments, durant aquesta setmana de maig comença el primer, l’altre tindrà lloc a finals de juny i principis de juliol, i l’últim serà entre juliol i agost.

PUBLICITAT