Us oferim l’enregistrament íntegre de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls del 31 de maig de 2021

PUBLICITAT
PUBLICITAT