La sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls tindrà lloc aquest dimecres 30 de juny, a les cinc de la tarda, per videoconferència.

PUBLICITAT

El ple preveu donar compte a l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei de Morositat i sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021.

Dins l’àrea de Transparència i Bon govern, es debatran de diferents modificacions de crèdit. També hi haurà l’aprovació inicial de les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes autònoms.

La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil proposarà la creació d’una comissió municipal de Protecció Civil i l’aprovació inicial del seu reglament.

En l’apartat de mocions, Junts per Valls, ERC-Compromís per Valls i la CUP en presentaran dues. La primera demanarà un permís de flexibilització laboral per cicles, menstruació i climateri. L’altra proposarà la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria.

PUBLICITAT