PUBLICITAT

El ple de l’Ajuntament de Valls d’aquest dilluns 28 de març servirà per donar compte de la liquidació del pressupost de 2021 i per la presa de possessió com a regidora de Bàrbara Flores (Junts per Valls) en substitució de Xavier Salat.

En l’àrea d’hisenda, finances i contractacions, es preveu l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 3/2022, l’aixecament del reparament de l’aprovació de la despesa per la continuïtat del contracte de gestió del servei de transport urbà de viatgers i l’aixecament del reparament de l’aprovació de la despesa per la continuïtat del contracte mixt de la gestió de les depuradores municipals i del servei d’enllumenat públic exterior.

També es votarà l’aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil, la Declaració d’especial interès i aprovació bonificació de l’ICIO de diferents obres i l’aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social.

Finalment, hi haurà dues mocions. La primera del grup del PSC demanarà la creació d’un servei municipal d’atenció psicològica per a joves i la segona de Junts per Valls i ERC-Compromís per Valls, insta a derogar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

La sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls d’aquest dilluns es podrà seguir en directe, a partir de les 5 de la tarda, per Ràdio Ciutat de Valls.

PUBLICITAT