Molt bon dia! Aquest és el Daily Informatiu de Valls d’aquest divendres 8 d’abril. Avui expliquem que S’aprova que bars i restaurants no paguin per les terrasses en tot el 2022.

PUBLICITAT

El ple extraordinari i urgent de l’Ajuntament de Valls, celebrat aquest divendres, ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals la modificació de l’ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública.

La mesura que s’ha pres fa que s’allargui la gratuïtat de les terrasses de bars i restaurants fins a finals de 2022.

A causa de la pandèmia de la Covid-19, el 2020, 2021 i tot el 2022, com a suport als establiments que han hagut de tancar o han patit restriccions, el consistori no ha cobrat cap taxa.

A més, sempre que ha calgut, l’equip de govern ha estudiat quines eren les mesures que es podien aplicar complementàries a les línies d’ajuts econòmics, que es poguessin articular des d’altres administracions.

De la sessió plenària, s’ha de dir que els regidors i les regidores del consistori han renunciat a cobrar les assistències en solidaritat als afectats.

Canviem de qüestió i és que L’Ajuntament de Valls ha realitzat enguany una prova pilot de sembra d’escocells per tal de combatre les plagues i malalties en l’arbrat viari de la ciutat. Aquesta iniciativa consisteix en plantar i sembrar espècies vegetals per crear zones de refugi d’insectes i que atreguin a fauna auxiliar. Aquests insectes, actuen com a agents contra les plagues i d’aquesta manera s’eviten herbicides o altres productes químics. 

La prova pilot de sembra d’escocells a base de plantes herbàcies s’ha fet al carrer Prat de la Riba, concretament darrera el Parc Barrau, en els 16 til·lers i llorers amb l’objectiu de combatre els àfids del til·lers. El mecanisme és el següent, les plantes que s’incorporen als escocells atrauen a marietes (coleòpters) que s’alimentaran dels àfids que perjudiquen a l’arbre i causen molèsties als vianants.

A banda de les plantacions de plantes i herbàcies també s’han afegit rètols informatius per tal que la ciutadania se’n vagi sensibilitzant des d’un punt de vista estètic, els escocells s’omplen de flors durant la primavera i l’estiu. A més es crea un reservori de fauna, ja que en aquests espais viuen insectes que completen el seu cicle, i també permet controlar plagues de forma indirecta.

Fins ara el control de les plagues a l’arbrat urbà es realitza a través de productes fitosanitaris autoritzats i d’acord amb la normativa vigent. La seva funció és lluitar contra determinades plagues, emprant una dosi fixada i un termini de seguretat i especialment unes condicions de seguretat per als treballadors i la ciutadania.

PUBLICITAT