Molt bon dia, aquest és el daily informatiu de Ràdio Ciutat de Valls d’aquest dilluns 16 de maig. 

PUBLICITAT

Avui destaquem que L’Ajuntament de Valls ha presentat el projecte de consolidació del graner medieval.

L’Ajuntament de Valls ha aprovat el projecte de consolidació provisional de l’edifici conegut com el graner, un antic immoble d’origen medieval que forma part del conjunt patrimonial del convent medieval del Carme. Aquesta actuació, que s’executarà aquest mateix estiu, és la primera fase per salvar l’històric edifici molt deteriorat i que amenaça ruïna total.

En fases posteriors, caldrà restaurar l’edifici i el consistori treballa ja amb l’objectiu de convertir-lo en un futur equipament públic, com a centre d’interpretació dels torrents de Valls.

L’actuació que ara s’iniciarà de consolidació suposarà una inversió de 54.000 euros. En concret, el projecte preveu la instal·lació d’uns cables tensors per lligar l’estructura, un sistema que permetrà estabilitzar l’edifici de manera menys invasiva, més ràpida i segura. 

A la vegada, es fixaran les peces inestables de la barbacana, es tapiaran les obertures, es construiran contraforts, s’efectuarà un repàs de la teulada i l’entrebigat i es rejuntaran les esquerdes, així com el desenrunament tant de la planta baixa i les golfes i l’estintolament del primer pis i la coberta.

Aquesta fase tindrà però, només un caràcter provisional amb l’objectiu de preservar de manera immediata les restes del graner. A partir d’aquí, l’Ajuntament iniciarà la redacció d’un nou projecte per a la rehabilitació integral de l’immoble i la seva conversió en nou equipament públic dedicat a posar en valor el patrimoni històric, ambiental i paisatgístic dels torrents.

PUBLICITAT