Us oferim l’enregistrament íntegre de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls del 25 de juliol de 2022.

PUBLICITAT

PUBLICITAT