La Junta de Govern Local debatrà aquest dijous la proposta de plecs de clàusules administratives i tècniques i procedirà a aprovar la licitació de la concessió de servei públic de gestió del Museu Casteller de Catalunya. La licitació, oberta a empreses especialitzades en la gestió d’equipaments museístics i culturals, preveu una concessió per tres anys, més dos anys de possible pròrroga.

PUBLICITAT

El valor estimat del contracte per al conjunt dels cinc anys – incloent les pròrrogues de dos anys- és de 4,8 milions d’euros i, anualment, s’estima una subvenció pública al concessionari de la gestió de 450.000 euros de mitjana anual que fiançarien l’Ajuntament de Valls, el departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, les tres institucions impulsores de l’equipament. Els plecs de clàusules de la licitació de la gestió s’han elaborat en base a l’anàlisi de viabilitat econòmica realitzat pel departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili. En aquest sentit, l’estudi de la URV, que compara diferents centres museístics i turístics de Catalunya, estima que el Museu Casteller a Valls pot atreure uns 30.000 visitants cada any.

Les empreses que optin a la licitació per la gestió de l’equipament hauran de presentar al concurs el pla d’activitats del centre, el pla d’estratègies de promoció turística per a la captació de visitants, la proposta de sinergies amb altres equipaments i agents turístics i culturals de l’entorn, així com les accions que integrin i millorin l’oferta turística de Valls i del Centre Històric i en potenciïn la seva difusió exterior com a ciutat. També hauran de presentar un pla de promoció, difusió i comunicació del museu, les estratègies de treball amb les colles castelleres i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, com també les accions i activitats adreçades a la població local, residents del Centre Històric i serveis de comerç i restauració.

PUBLICITAT