Us oferim l’enregistrament íntegre de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls del 30 de gener de 2023.

PUBLICITAT

PUBLICITAT