Avui destaquem que l’Ajuntament de Valls convocarà la selecció per a places d’agent de la policia local vallenca. A més, aquest haurà de tenir en compte un mínim de places reservades per a dones, que anirà entre el 25 i 40%.

PUBLICITAT

Els interessats en participar hauran de presentar la sol·licitud amb un marge de vint dies natural a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els participants que aprovin tots els exercicis, però no siguin nomenats en pràctiques entraran en una borsa de treball per cobrir substitucions o vacants que s’hagin d’ocupar immediatament.

El tribunal de les proves estarà format per un terç de personal funcionari de la corporació, un terç per personal tècnic especialitzat i un altre terç per membres proposats pel Departament d’Interior on, com a mínim, haurà d’haver-hi una persona proposada per la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals i una altra per l’Escola de Policia de Catalunya.

PUBLICITAT