La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Valls acorden el projecte de millora de la carretera de Picamoixons en el seu pas pel barri de les Comarques valorat en poc més de 600.000 euros. Aquest ampliarà la vorera, instal·larà lluminària i reasfaltarà el tram.

PUBLICITAT

L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, explica que quan acabin les obres la carretera passarà a ser de titularitat municipal.

Farré explica que amb el projecte aprovat la Generalitat està treballant en el plec de clàusules per treure’l a concurs, però que esperen començar durant el segon semestre de 2023.

PUBLICITAT