La tercera campanya d’excavacions arqueològiques de l’assentament ibèric del Vilar aconsegueix nous descobriments.

PUBLICITAT

S’han documentat els nivells més antics de les cases, datats dels segles V-IV aC. S’ha descobert un segon carrer, de 6 m d’amplada, amb un paviment excepcionalment ben conservat i on s’han localitzat dues sitges d’emmagatzematge cobertes amb la seva tapadora, una llosa de pedra circular. Entre els dos carrers identificats fins ara s’ha pogut delimitar un barri amb més de 16 cases.

Amb aquests i altres indicis com l’important sistema defensiu que envolta la ciutat i projectils de pedra trobats els investigadors assenyalen que el jaciment del Vilar podria ser l’antiga Kissa, la ciutat més gran de la Cossetània segons fonts escrites.

PUBLICITAT