Us oferim l’enregistrament íntegre de la sessió plenària extraordinària de 14 de juny de 2023 que serveix per tancar la legislatura 2019-2023 a l’Ajuntament de Valls

PUBLICITAT

PUBLICITAT