Valls ha celebrat aquest dijous un ple extraordinari i urgent per aprovar, entre d’altres punts de l’ordre del dia, el nou cartipàs municipal fruit de l’acord de govern entre Junts i ERC.

PUBLICITAT

El ple donava compte de les quatre tinències d’alcaldia, l’organització de les sis àrees i les corresponents regidories, els membres de la junta de govern i les presidències dels organismes autònoms de l’Escola de Música Municipal Robert Gerhard, Museu de Valls i Vallsgenera.

D’altra banda, quedaven aprovades les delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

L’establiment de les set dedicacions exclusives i els set càrrecs de confiança, les retribucions i indemnitzacions dels electes i dels grups municipals comptaven únicament amb el suport de l’equip de govern. PSC, CUP i Vox van votar-hi en contra.

La periodicitat de sessions plenàries, Junta de Govern Local i Junta de Portaveus comptava amb 20 vots a favor i 1 en contra.

Finalment, l’aprovació de manera inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal comptava amb 14 vots a favor; 4 abstencions i 3 vots en contra.

PUBLICITAT