L’Ajuntament de Valls, a través de la regidoria de Comerç, ha obert les convocatòries d’ajuts destinats al comerç i sector empresarial del Centre Històric. El termini per presentar sol·licituds és fins el 15 de gener.

PUBLICITAT

La primera convocatòria inclou la línia de subvencions per al lloguer en la implantació de noves empreses al Centre Històric. Els ajuts poden ser d’un màxim de 1.000 euros.

Pel que fa a les subvencions de suport a l’activitat empresarial i comercial poden ser fins a 1.200 euros. De cara a la valoració de les sol·licituds caldrà haver realitzat una inversió total major o igual a 6.000 euros.

PUBLICITAT