Foto de El Vallenc

La Secció Sindical de la Confederació General del Treball recomana que per solucionar les llistes d’espera de la sanitat pública hi hagi prioritats i més recursos econòmics.

Foto de El Vallenc
PUBLICITAT

Durant anys, el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de la comarca, han estat fent campanyes per millorar la situació de les llistes d’espera. Un dels punts que s’havia de millorar era la manca de documents que garanteixin que el pacient es troba en la llista d’espera.

El president del Comitè d’Empresa i membre de la Secció Sindical de la CGT, Robert Rosset, ha explicat que per millorar el control de les llistes, la Generalitat va crear la pàgina web www.lamevasalut.gencat.cat perquè els pacients tinguin accés i puguin verificar que estan inclosos a la llista d’espera. Tot i això, Rosset afirma que és un mecanisme en què només el pot utilitzar les persones que saben com funciona les tecnologies. A més, assenyala que és una plataforma amb poc temps d’implantació.

Les llistes d’espera es divideixen en tres grans blocs formats per la primera visita d’un especialista, la prova complementaria i la intervenció quirúrgica. Segons Rosset, als inicis només es parlava de patologies concretes i que amb el temps s’ha anat afegint més procediments i l’espera ha passat a un màxim de sis mesos fins a un any.

En el cas més específic del PIUS Hospital de Valls, Rosset ens explica que hi ha especialitats com la urologia o la clínica del dolor que tenen més dificultats per millorar l’estat d’espera.

Malgrat la situació actual, el membre de la CGT, afirma que han fet un pas endavant en quant a la proactivitat de la gent a l’hora de demanar documentació per assegurar-se de que es troben en la llista d’espera.

Gràcies a la informació que s’ha estat donant en les campanyes, que el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública ha realitzat, la comunitat és més conscient i, per tant, exigent amb la situació.

PUBLICITAT