Les activitats que es van desenvolupar l’any 2017 al Centre Cívic, va comptar amb la participació de 2.251 usuaris, que representa un creixement del 13% respecte a l’any anterior.

PUBLICITAT

L’Espai Ca Creus s’ha convertit en el punt de referència de les activitats socials, formatives i culturals de Valls. Amb les dades que indiquen l’augment dels usuaris al centre, es consolida un servei que, des del seu trasllat l’any 2013, ha permès ampliar la programació i el volum d’usuaris i tenir un calendari d’activitats que abasta la totalitat de l’any. Això suposa un augment en un 250% les xifres d’assistència.

La tècnica del Centre Cívic, Marina Martínez, assegura que la valoració del balanç és molt positiva i que, des de l’any 2001 fins al dia d’avui, ha incrementat el nombre de projectes i activitats i s’ha consolidat el servei. A més, diu que un dels projectes que més èxit ha tingut és l’Estiu Actiu amb 1.491 participants. Tot i que l’activitat té un lleuger descens del 7,3% és degut a altres projectes puntuals com la rua infantil de Carnaval.

Dels usuaris de la programació trimestral de caràcter regular, un 53,5% participen en activitats de pagament, però a un 21% d’aquests són subvencionats, per via d’ordenances fiscals. El percentatge d’usuaris amb descomptes en els preus ha anat incrementant i representa aproximadament una quarta part dels usuaris de l’any 2017. Per a la gent gran major de 64 anys i per a la població juvenil fins als 25 anys, s’aplica una tarifació reduïda, a més de descomptes per a persones en situació d’atur, amb discapacitat o en risc d’exclusió social.

Els dos sectors que ocupen la major part de la programació regular (que va del setembre al juny), diu Martínez, és la gent gran i el públic que participa en les activitats que estan obertes per a tothom.

Durant l’any 2017 el gruix de les activitats programades pel servei van ser les xerrades gratuïtes amb un 12,3% i les activitats també de caràcter gratuït amb un 20,2%, que sumen un 33,5% de l’oferta del Centre Cívic. La assistència més gran de públic amb un 41,8% del total de participants, és en les activitats gratuïtes.

Les relacions i col·laboracions amb un total de 14 entitats, ha permès ampliar l’abast de les accions destinades a reforçar els programes de desenvolupament comunitari i cohesió social, consolidant un model de gestió col·laboratiu i participatiu.

 

PUBLICITAT