Primer.- Aprovació acta sessió anterior:

PUBLICITAT

– Ordinària del dia 3 d’abril de 2018.

 

Segon.- Donar compte de les següents resolucions:

– De l’Alcaldia de la núm. 12/18 a la núm. 20/18, ambdues incloses.

– De la Junta de Govern Local de la sessió de 23 de març a la de 13 d’abril, ambdues incloses

– De les Regidories Delegades:

1.- Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri Antic i Patrimoni de la núm. 85/18 a la núm. 140/18

2.- Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la núm. 8/18 a la núm. 11/18

3.- Governació de la núm. 48/18 a la núm. 72/18

4.- Benestar Social de la núm. 6/18 a la núm. 13/18.

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA

Governació

Tercer.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Valls exercici 2018.

 

MOCIONS

Quart.- Moció presentada pel grup municipal del PSC per l’elaboració de bases de subvenció per millorar l’accessibilitat a les cambres higièniques.

Cinquè.- Moció presentada pels grups municipals de Compromís per Valls-ICV- EUiA i ERC per denunciar l’incompliment del pacte d’estat en matèria de violència de gènere en el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2018 i per reclamar la partida pressupostària compromesa per a les administracions locals destinada a la lluita contra la violència masclista i les polítiques d’igualtat.

Sisè.– Moció presentada pel grup municipal de Compromís per Valls-ICV- EUiA de suport al dret a morir dignament.

Setè.- Moció presentada pels grups municipals de ERC, CiU, Compromís per Valls- ICV-EUiA i Crida per Valls-CUP de denúncia de la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat espanyol.

 

Vuitè.- Precs i preguntes.

PUBLICITAT