El teixit comercial vallenc ja compta amb un altre membre més. Des de la seva opertura, el Rebost de la Conxita ha representat un canvi en el sector comercial de la ciutat. Si bé el servei que ofereix és el mateix que altres establiments, el Rebost de la Conxita està abastint la necessitat dels vallencs amb intoleràncies alimentaries. Així ens descriu Conxita Leal, treballadora i emprenedora, la necessitat d’obrir un establiment d’aquest tipus.

PUBLICITAT

El cas del Rebost de la Conxita és un clar exemple del potencial que te la ciutat de Valls a l’hora d’emprendre nous projectes. Amb la finalitat d’abastir totes aquelles persones que volguessin tirar endavant la seva idea, Vallsgenera ofereix el servei d’emprenedoria. Amb el degut assessorament, el Rebost de la Conxita ha pogut oberir les seves portes al públic per cobrir un nínxol de mercat fins ara despoblat.

Joan Carles Solé, regidor i president de l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, explica així l’assessorament que ofereix l’entitat a totes les empreses que vulguin tirar endavant el seu projecte. Segons Solé, més de 300 empreses han obert des de 2013, una xifra important per tot el teixit comercial d’una ciutat com Valls.

Podran obtenir la subvenció els joves emprenedors que compleixin els següents requisits:

  • Tenir entre 18 i 35 anys.
  • Estar en situació aturat inscrit com a demandant d’ocupació al SOC.
  • Estar inscrit a la Borsa de Treball IMDL Vallsgenera.
  • Estar empadronat al municipi de Valls amb una antiguitat de 6 mesos.
  • Haver posat en marxa un projecte empresarial a la ciutat de Valls durant l’any en curs.
  • Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributaries fiscals i de Seguretat Social així com amb l’Ajuntament de Valls, en la data de la sol·licitud de la subvenció.
  • Aportat justificant de la despesa superior a la subvenció.
  • Estar donat d’alta com a usuaris del servei d’emprenedoria al Catalunya Emprèn, haver fet el Pla d’empresa i tenir certificat de viabilitat.
PUBLICITAT