Noves ajudes municipals a habitatges que es destinin a lloguer social. Així ho ha fet oficial l’Ajuntament de Valls per mitjà del regidor d’Habitatge, Jordi Cartanyà, qui ha abocat els primers detalls sobre les subvencions. Aquestes ajudes tenen com objectiu l’augment del parc de pisos d’aquesta modalitat i facilitar l’accés de la ciutadania a un habitatge per sota dels preus de mercat.

PUBLICITAT

La regidoria d’Habitatge reforça les polítiques d’ajuts fiscals destinades a l’ampliació de l’oferta d’habitatges de lloguer social amb mesures que permetin mobilitzar el parc de pisos buits i estimular l’execució d’obres de reforma per millorar les condicions d’habitabilitat. Aquestes mesures es van implementar l’any 2016 després de l’aprovació del Pla Local d’Habitatge que, entre altres objectius, pretén mobilitzar habitatges ara desocupats per tal de facilitar el lloguer social.

Les mesures també van destinades a incidir en la disminució del preu mensual de lloguer, per tensionar a la baixa la tendència alcista del mercat. Per això les ajudes a IBI són més importants com més diferència hi ha entre el preu de lloguer i el preu de referència pels contractes de lloguer de la ciutat de Valls fixat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Aquesta línia d’ajut està destinada a facilitar el pagament de l’IBI amb una subvenció de fins el 100% de l’impost a aquells titulars que opten per destinar el seu habitatge a lloguer social que es gestioni a través de l’OLH. Per aquest motiu, els sol·licitants també han de tenir signat amb l’oficina d’habitatge un conveni per un període de 3 anys per incloure el seu habitatge a la borsa de lloguer social i un contracte de lloguer per un període de 12 mesos.

Pel que fa a les subvencions per obres de millora d’habitatges s’hi poden acollir tots els propietaris de pisos que realitzin obres en pisos desocupats per tal posar-los a lloguer. Les subvencions cobriran el cent per cent de les despeses derivades de les obres fins a un màxim de 6.000 euros i inclouen totes aquelles actuacions destinades a garantir l’habitabilitat del pis i que aquest pugui ser utilitzat de manera immediata per a lloguer.

Per altra banda, les subvencions per al pagament del lloguer tenen com a objectiu regular l’atorgament de subvencions per al pagament del lloguer amb la finalitat de facilitar tant l’accés com la permanència en un habitatge en règim de lloguer. L’ajut econòmic es destinarà a lloguers pagats entre el 1 de juliol de 2018 i el 17 de novembre del mateix any. L’import total destinat a la convocatòria és de 2.759 €. Jordi Cartanyà, valorava així les diferencies entre la proposta de subvencions d’aquest any i la del curs anterior.

Tots els interessats a optar a aquestes tres línies de subvencions hauran de presentar Les sol·licituds a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Valls en horari de 9 a 14 hores. Les peticions de subvencions per reforma en habitatges per a lloguer social es poden presentar fins el 30 d’octubre i les de lloguer social fins el 17 de novembre.

PUBLICITAT