Els estudiants de Valls ja es preparen pel nou curs escolar, i des de l’Administració pública i la privada es comencen a convocar les beques que han de fer de l’educació un servei accessible per a tothom. Començant per la Fundació Ciutat de Valls que, com cada any, convoca una nova edició de les beques Europa. Aquestes estan desinades a complementar els ajuts d’altres intitucions per promoure la mobilitat dels estudiants universitaris a centres d’estudi de l’estranger. Les beques les pot solicitar qualsevol estudiant d’universitat que resideixi a una localitat de l’Alt Camp, independentment de quina sigui la universitat en la que estudia.
La beca otorga 150 euros al mes durant la estada a l’extranger, complementant així programes com el d’Erasmus, i durant un període màxim de sis mesos. S’ofereix un total de 15 beques i es poden presentar les solicituds fins el 15 d’octubre.
Pels estudiants d’estudis obligatoris, és a dir, des de P3 i fins a 4 d’ESO, l’Ajuntament ofereix ajudes per a comprar els llibres de text i material escolar que necessitaran per als seus estudis.
Poden demanar l’ajut les famílies empadronades al municipi de Valls i la quantitat de la beca dependrà del llindar d’ingressos. Ls famílies que es trobin amb més dificultats o amb major nombre de persones a la unitat familiar podran rebre un suport econòmic més alt. La convocatòria tanca aquest divendres 24 d’agost, i es pot fer la solicitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
PUBLICITAT