L’Ajuntament de Valls, a través de la regidoria de Comerç i Turisme, ha obert les convocatòries d’ajuts destinats al comerç del Barri Antic. Es poden sol·licitar fins al dia 29 de novembre presentant una instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

PUBLICITAT

Per una banda, hi ha la subvenció per al lloguer en la implantació de noves empreses. Es tracta d’ajuts per al suport a l’activitat empresarial i comercial, destinats a afavorir la implantació de noves empreses en l’àmbit del Barri Antic de Valls, donant suport a nous establiments, o el trasllat dels ja existents. Un ajut equivalent a les despeses de lloguer per un període de tres mesos, amb un màxim de 1.000 euros.

I per altra banda, els ajuts a la promoció comercial i empresarial al Barri Antic que s’articularan al voltant de la línia de subvenció d’adequació i millora dels establiments.
L’import total màxim de la subvenció és de 6.000 euros i un ajut individual màxim de 1.200 euros.

 

PUBLICITAT