L’Ajuntament de Valls signa el conveni de col·laboració per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral LGBT amb la Generalitat de Catalunya.

PUBLICITAT

Des del juny de 2017 es duu a terme, a l’Ajuntament de Valls, aquest servei que forma part del Contracte Programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament. Oferint atenció social i acompanyament, així com informació i assessorament en els àmbits social, jurídic i psicològic.
Jordi Cartanyà, regidor de Serveis Socials, ens informa així.

Els objectius de la Regidoria de Benestar Social i la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Valls, són vetllar per a la garantia d’una protecció integral, immediata i efectiva, per tal de garantir els drets i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Mireia Mata, directora general d’Igualtat, ens explica perquè les polítiques LGTB són tan importants. I agraïa la feina de les regidories.

Núria Gavarró, regidora d’Igualtat, exposava el repte de tots els Ajuntaments, com a administracions públiques de Catalunya.

Seguidament s’ha constituït a Valls la Taula per a la igualtat en l’àmbit LGBT amb l’objectiu de crear un espai de debat, coordinació i impuls d’actuacions en aquesta matèria.

PUBLICITAT