Els nois i les noies del Lleure Espurna entrevisten al Responsable del Servei de Suport a la Llar de la Fundació Ginac.

PUBLICITAT

Una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, situada al polígon industrial de Valls. La seva missió és aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran i de les seves famílies, millorant la seva autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-los els suports que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans, i la seva plena integració social i laboral.

PUBLICITAT