En els darrers cinc anys  s’han registrat 394.176 visites al nou equipament, situat a la plaça de Pilar Prim, amb una mitjana anual de 78.835 usuaris.  L’espai s’ha convertit en un pol tractor de persones cap al Barri Antic. Si ho comparem amb l’any 2013, quan l’espai es trobava ubicat al passeig dels Caputxins, les visites anuals van ser de 30.290. per tant s’ha produït un creixement del 160%.  Marina Blàvia, directora de la Biblioteca Carles Cardó, destaca dos peces claus que han ajudat a que l’espai funcioni i tingui més usuaris.

PUBLICITAT

Pel que fa als serveis informàtics, s’han comptabilitzat gairebé  34.970, mentre que en l’anterior espai el 2013 eren 4.187. Tot i que cada cop més lectors fan ús dels seus propis aparells, com portàtils, tauletes o smartphones es constata un increment d’ús dels PC de la Biblioteca. Pel que fa al préstec material, amb suport paper i CD-DVD és l’únic que està davallant, i es deu principalment a la revolució digital i es que les noves generacions escullen, cada cop més, formats virtuals.

Finalment, també destaquen dades referents al nombre total de volums disponibles i els  carnets de préstec que han anat creixent cada any, d’ençà l’obertura de les noves instal·lacions al Barri Antic.

 

PUBLICITAT