La Junta de Govern de l’Ajuntament aprova el projecte de millora integral de l’enllumenat de tot el polígon industrial. S’instal·larà tecnologia Led als 850 fanals de la zona industrial i un nou sistema de telegestió de control remot per detectar avaries a l’instant. El projecte, aprovat amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, s’executarà per fases i el consistori s’ha fixat com objectiu iniciar les obres de cara a principis del 2020. El projecte inclou a més afegir 170 nous fanals per substituir els punts de llum danyats i la instal·lació de nou cablejat a sectors com Mas de la Perla i Palau de Reig de Dalt

PUBLICITAT

Amb la modernització de l’enllumenat, es mantindrà la distribució actual de fanals al polígon que contempla situar, cada 20 metres, un punt de llum a banda i banda dels carrers per il·luminar de manera uniforme les voreres i les vies de circulació. A més, es té especial cura en la il·luminació de les cruïlles per augmentar la seguretat viària de la circulació.

PUBLICITAT