Pel que fa a habitatge, l’Ajuntament va votar el Reglament d’adjudicació d’habitatge. Un reglament que pretén regular les condicions d’adjudicació dels habitatges per atendre necessitats urgents i d’emergència social i econòmica

PUBLICITAT

Pel que fa a actuacions públiques, urbanisme, barri antic i patrimoni. Es va aprovar per unanimitat dues actes de delimitació entre termes municipals de l’Alt Camp. Per una banda, entre Valls i Figuerola del Camp, i per l’altra banda, entre Valls i Alió. A més, també es va aprovar per unanimitat el document de criteris per a la intervenció de la muralla de Valls. Un document que té l’objectiu d’establir un criteri global per a les diverses actuacions previstes en els àmbits de la muralla.

Pel que fa a l’Àrea de Serveis Interns i Transparència, el ple també va servir per a votar diversos expedients de reconeixement de crèdit, referents al Museu de Valls i a la Xarxa de Cultura, entre d’altres.

Pel que fa a mocions, el grup municipal de la CUP va presentar una moció per donar suport  a la iniciativa legislativa popular universitats per la rebaixa dels preus universitaris a Catalunya. La moció va ser aprovada per 14 vots a favor

Finalment, a darrera hora s’afegia una moció sobre la gratuïtat del transport escolar dels termes de Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets. La moció ha estat presentada, i per tant aprovada, per tots els grups municipals.

PUBLICITAT