El plenari ha aprovat, amb el compromís de tots els grups municipals, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Valls. El mateix director de l’equip que ha redactat el Pla, Sebastià Jornet, defensa les virtuts d’aquest, que vol recentralitzar la ciutat al voltant del Barri Antic i recuperar els torrents com a espais verds.

PUBLICITAT

Aquest document incorpora les modificacions, correccions i rectificacions que es deriven, d’una banda, dels informes dels diferents organismes sectorials consultats, i d’altra banda, de les al·legacions. També incorpora les que es deriven de l’informe territorial i urbanístic, i de les observacions sorgides dels tècnics municipals.

L’oposició ha retret al govern el retard en l’aprovació del document que ha contribuït diuen a la pèrdua d’elements patrimonials que el POUM pretenia protegir durant aquest període de cinc anys, quan es va aprovar de manera inicial. Des del govern s’ha justificat que durant aquest temps ja s’ha treballat en la línia estratègica que marcava el document i s’ha avançat en diverses matèries. L’alcalde de Valls, Albert Batet, ha destacat que el treball ha estat en equip i aprovat per unanimitat.

Tots els grups municipals han destacat i donat agraïments als professionals que han elaborat el document.

A banda d’aprovar el pla, el plenari també donava llum verda a una moció posterior en què tots els grups es comprometen a vetllar per la correcta aplicació d’aquest pla estratègic de futur per a la ciutat.

PUBLICITAT