El grup municipal Crida per Valls-CUP va lamentar el passat dimarts 30 d’abril en una roda de premsa que el plec de clàusules del Museu Casteller no incorpori la seva funció com a dinamitzador del Barri Antic. Una de les seves regidores, Ester Huguet, va afirmar que no es veu per enlloc que el nou equipament cultural dinamitzi el centre històric.

PUBLICITAT

A més, des de la CUP també s’ha proposat a l’equip de govern un seguit de criteris socials per incorporar al plec de clàusules del Museu Casteller de Catalunya.

La idea de la CUP es fer augmentar el pes d’aquells criteris que garanteixin unes condicions laborals dignes dels treballadors i treballadores del Museu, incorporar un criteri que puntuï aquelles empreses que assumeixin directament la totalitat dels programes o serveis del Museu, evitant una triple externalització; beneficiar aquelles empreses d’inserció sociolaboral, o incorporar un criteri que doni prioritat els productes de proximitat, ecològics i de comerç just al servei de bar, entre d’altres.

PUBLICITAT