Continua la implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Valls. Actualment la ciutadania pot realitzar fins a 24 nous tràmits relacionats amb diferents departaments. En concret, una desena de tràmits es gestionen des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, 5 que depenen de Benestar Social i 9 més relacionats amb el departament d’Activitats. Es poden trobar a l’apartat Tràmits electrònics del web de l’Ajuntament de Valls.

PUBLICITAT

Aquest nou paquet de tràmits que es podran gestionar totalment on-line, és el resultat del treball continu que des de la Regidoria de les TIC i Transparència està duent a terme, amb l’objectiu de donar compliment a la implantació de l’administració electrònica al consistori. Gràcies al nou canal electrònic eAdmin el ciutadà pot relacionar-se amb l’administració de manera més àgil, segura i eficient, realitzant els tràmits des de qualsevol lloc, en qualsevol hora i dia.

Un altra novetat és que ja s’està treballant, a nivell administratiu, amb la licitació electrònica, concretament amb la presentació telemàtica d’ofertes i Sobre Digital 2.0. Els beneficis i avantatges més visibles d’aquesta novetat, són l’agilitat i rapidesa en el procediment administratiu de contractació, així com la transparència de tots els actes i la seguretat de tot el procediment.

PUBLICITAT