L’ajuntament de valls premiarà en la taxa d’escombraries a les famílies que facin recollida selectiva. Aquesta és una de les principals novetats que recull la proposta d’ordenances fiscals que es debatrà dimecres vinent en el proper plenari. D’aquesta manera el sistema de tarifació de la taxa d’escombraries de cara al 2020, comptarà amb tres tipus d’incentius o nivells, acumulables: una reducció del 9% als que reciclin a casa , del 32% si a més també dipositen residus a la deixalleria i fins al 43% per aquells que també facin autocompostatge de la fracció orgànica. Pel que fa al rebut de les escombraries, la taxa domiciliària es fixarà en 129 euros, un 13% més que en l’actualitat. Un increment que coincideix amb l’encariment del cànon per la gestió de residus. Així ens ho explica l’alcaldessa Dolors Farré i el regidor de sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural , Xavier Salat

PUBLICITAT

Per acollir-se a la rebaixa de la taxa d’escombraries els ciutadans han de presentar una instància a l’OAC o a través del portal web municipal on es comprometran a fer la separació en origen per a les fraccions d’orgànica, paper/cartró, envasos lleugers i envasos de vidre. En el moment de fer la demanda, també autoritzarà a l’Ajuntament a realitzar inspeccions aleatòries a casa per comprovar si realment es realitza la recollida selectiva.

També es reduiran entre un 9% i un 29% la taxa d’escombraries per a pàrquings. En canvi, s’incrementarà la taxa per a les activitats generadores de major volum d’escombraries. És el cas de supermercats o grans establiments que, en funció de la superfície o l’activitat, se’ls aplicaran increments que podran arribar fins al doble que en l’actualitat.

D’altra banda, en el cas de l’Impost de Béns Immobles es modifica el tipus amb un increment de l’1,5%, d’acord amb la previsió d’increments de preus al consum a Catalunya.  Com a modificació, també s’ha previst que les bonificacions per actuacions de rehabilitació o recuperació de béns patrimonials que, fins ara, només s’atorgaven a l’àmbit del Centre Històric, el 2020 es faran extensives a la resta de la ciutat. A la pràctica, això vol dir que prop de 400 edificacions es podran acollir a aquestes bonificacions.

La proposta fiscal del 2020 introduirà com a novetat important la gratuïtat universal de l’autobús urbà per a tots els viatgers.

PUBLICITAT