Aquesta Taula de coordinació, que prepara la celebració del 2021, s’ha reunit amb la participació dels delegats de les diferents comissions. En aquesta edició, l’estructura organitzativa incorpora tres comissions noves: la d’audiovisuals, la de voluntaris i la literària. La reunió, presidida per l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, acompanyada pel regidor de Cultura Marc Ayala, va fer el seguiment de la seqüència ritual de les Decennals entre divendres 29 de gener i diumenge 7 de febrer de 2021. En aquest sentit, es va incidir en la necessitat d’ubicar l’acte central literari de lliurament de guardons en l’inici de la celebració. Així mateix, es van concretar els deu espais on es desenvoluparan els espectacles. El Centre Cultural, el Teatre Principal, els locals de les colles Joves i Vella dels Xiquets de Valls i el pavelló del Fornàs. A més, s’incorporaran el convent del Carme i la Biblioteca Carles Cardó, ambdós al Barri Antic de la ciutat.

PUBLICITAT

Més enllà dels actes litúrgics, l’església de Sant Joan també acollirà els concerts del nou orgue de la ciutat que s’haurà acabat d’estrenar. Pel que fa a les instal·lacions desmuntables, la vela principal per a espectacles de gran format s’instal·larà a la zona del Fornàs, mentre que la plaça de l’Oli també en comptarà amb una altra. D’aquesta manera, els principals espais interiors d’actuació s’estendran des del Portal Nou fins a l’extrem del passeig Tarradellas, al Fornàs.

La Taula de Coordinació també va servir per canalitzar cooperacions potencials entre diferents comissions que participen en actes multidisciplinars. Així, la comissió de ritual i seguici i la d’espectacles familiars col·laboraran amb la de les escoles en projectes que s’estan vertebrant, mentre que la d’actes religiosos, l’artística i la ritual participen conjuntament de la preparació dels concerts del nou orgue. També s’analitzen futures col·laboracions entre les comissions literària i d’audiovisuals.

PUBLICITAT